Můžete navštívit i náš e-shop: https://www.detsky-textil.info/

Reklamace/Vrácení zboží

Pokud chcete zboží vrátit, příp. reklamovat můžete využít níže uvedený formulář nebo jednoduše nám napište na náš e-mail (kojeneckytextil@seznam.cz), kde nám uveďte číslo objednávky, název zboží, počet vracených (reklamovaných) kusů, u reklamace popis vady. Dále prosím uveďte číslo Vašeho účtu k vrácení peněz, Vaši adresu a tel.číslo.

Zboží zpět nám zašlete např. Českou poštou, Zásilkovnou apod.

na naši adresu: Henslová Hana - Kojenecký textil, Pražská 199, 569 02 Březová nad Svitavou

Do zásilky vložte prosím příp. i číslo Vašeho účtu, kam Vám můžeme vrátit finanční částku. Po obdržení zboží zpět Vám na e-mail potvrdíme převzetí zboží a peníze poukážeme na Vámi uvedený účet. Pokud budete za vrácené zboží jiné produkty, můžete si vytvořit v e-shopu novou objednávku a do poznámky napsat např. výměna za vrácené zboží. My Vám následně Vaši objednávku upravíme a odečteme položky, které vracíte.

příp. můžete použít vzorový formulář:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zakoupení přes internet

Prodávající –                   Henslová Hana - Kojenecký textil,        E-shop: www.kojenecke-detske.cz

(pro odeslání prostředky dálkové komunikace – e-mailem:   kojeneckytextil@seznam.cz

adresa pro doručení poštou: Henslová Hana - Kojenecký textil, Pražská 199, 569 02 Březová nad Svitavou

Věc:                                                                          

Odstoupení od smlouvy - zboží zakoupené přes internet

Prostřednictvím Vašeho internetového obchodu jsem na webových stránkách www.kojenecke-detske.cz  zakoupil/a/ zboží uvedené na daňovém dokladu – faktuře č.:

 Faktura č. : ________________________________

Vrácené zboží - název:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Vzhledem k tomu, že jsem zboží zakoupil/a­/ prostřednictvím internetu, využívám svého práva dle § 1829 a násl. Obč.zák. č.89/2012 Sb. a odstupuji od kupní smlouvy, a to v zákonné 14-denní lhůtě od převzetí zboží. Zboží, které jsem převzal­/a­/, odešlu bez zbytečného odkladu v nepoškozeném stavu na výše uvedenou adresu.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 14denní lhůtě  ode dne odstoupení.

Beru na vědomí, že peněžní prostředky není povinen prodávající vrátit dříve, než obdrží zpět zboží nebo než bude prodávajícímu prokázáno kupujícím, že mu zboží bylo zpět odesláno.

Peněžní prostředky žádám zaslat převodem na můj účet číslo účtu + kód banky:

 

__________________________________________________________________________________________

nebo na moji adresu:

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

V ……………………… dne ……………………………

 

                                                                                    Podpis: ………………….......……………..

                                                                        

                                                                                    Adresa: ………………......………………..

                                                                        

                                                                                     ……………………………......……....………

                                                                         

                                                                                    Telefon: ………………….......…………….

________________________________________________________________________________________________

Kupující má  v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. V případě dodání zboží v několika částech, začíná tato lhůta běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující má možnosti odstoupit od smlouvy písemnou formou, a to buď

- vyplněním tohoto vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je rovněž přístupný na internetových stránkách prodávajícího umístěného v záhlaví webových stránek nebo písemným oznámením o odstoupení od smlouvy. Vyplněný formulář nebo oznámení o odstoupení může odeslat buď elektrony na e-mailovou adresu prodávajícího nebo doporučeně na adresu prodávajícího.

Prodávající je povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdit jeho přijetí.

Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Za splnění této povinnosti ze strany prodávajícího se považuje i toto poučení v písemné formě zaslané kupujícímu spolu s daňovým dokladem vystaveném prodávajícím, které kupující obdrží společně s dodaným zbožím.

V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží kupující.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá kupující prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nepoužité a, je-li to možné, v původním obalu, musí být zachovány všechny všité etikety na zboží týkající se výrobce, způsobu praní apod. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo jinak nebude splňovat podmínky pro vrácení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (poštovného), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jaké prostředky přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí. a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

X

Na našich stránkách používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při Vaší návštěvě našich stránek těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do Vašeho prohlížeče. Stránky si zapamatují, jaké úkony jste provedli (např. přihlašovací údaje, preference zobrazování produktů). Když stránky  navštívíte znovu, Váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky, takže lze Vaše zařízení rozpoznat a my díky tomu můžeme přizpůsobit stránky podle vašich preferencí. Díky cookies je používání stránek  uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň nám umožňují sledovat a analyzovat způsob, jakým stránky oužíváte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek, a také lépe personalizovat a zacílit naše reklamní kampaně a sledovat jejich výkon. Pomocí cookies souborů Vás žádným způsobem neidentifikujeme, ani o vás, našich zákaznících nic nezjišťujeme a žádná data nesbíráme. Tyto soubory jsou zcela anonymní.

Při návštěvě našich stránek si Váš prohlížeč uloží několik cookies. Můžeme je rozlišit na několik kategorií:

  • Základní nezbytně nutné cookies
    (Třeba takové, pomocí kterých si pamatujeme obsah nákupního košíku, nebo stav objednávkového formuláře)
  • Analytické a marketingové cookies
    (Ty si ve vašem prohlížeči ukládají některé služby, které využíváme pro zlepšování fungování našich stránek, jako jsou například různé služby společnosti Google, Seznam.cz, Heureka.cz, Facebook apod.)

 

Souhlasím - povolit vše
Povolit výběr